MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 1739 Sayılı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)             Kanun Numarası          : 1739           Kabul Tarihi                 : 14/6/1973           Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 24/6/1973   Sayı : 14574           Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 12   Sayfa : 2342 * *          Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara                          göre düzenlenen nümerik … Devamını oku…

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 222 Sayılı

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU (1)   Kanun Numarası                   : 222 Kabul Tarihi                         : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 12/1/1961   Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 1460     Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın … Devamını oku…

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ MEB’E İLİŞKİN

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 1 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 10/7/2018 – 30474 ONBİRİNCİ BÖLÜM Milli Eğitim Bakanlığı   Görevler MADDE 301 – (1) Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler … Devamını oku…

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 Sayılı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN     Kanun Numarası                  : 4483 Kabul Tarihi                         : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 4/12/1999            Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5                           Cilt : 39   Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı … Devamını oku…

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 Sayılı

8659   KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU   Kanun Numarası                       : 5018 Kabul Tarihi                               : 10/12/2003 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 24/12/2003        Sayı : 25326 Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 5                           Cilt  : 42   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar    Amaç    Madde 1- Bu … Devamını oku…

DEVLET İHALE KANUNU 2886 Sayılı

DEVLET İHALE KANUNU   Kanun Numarası                       : 2886 Kabul Tarihi                              : 8/9/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 10/9/1983          Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5     Cilt : 22       Sayfa : 573 * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre … Devamını oku…

KAMU İHALE KANUNU 4734 Sayılı

KAMU İHALE KANUNU     Kanunun Numarası               : 4734 Kabul Tarihi                          : 4/1/2002 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 22/1/2002    Sayı : 24648 Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5                   Cilt  : 42   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun … Devamını oku…

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 Sayılı

 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU   Kanun Numarası                        : 4735 Kabul Tarihi                               : 5/1/2002 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih   : 22/1/2002        Sayı : 24648 Yayımlandığı Düstur                : Tertip  : 5                         Cilt  : 42          BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler   Amaç Madde 1– Bu Kanunun amacı, Kamu İhale … Devamını oku…

İL İDARESİ KANUNU 5442 Sayılı

2221   İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)     Kanun Numarası                                              : 5442 Kabul Tarihi                                                     : 10/6/1949 Yayımlandığı Resmî Gazete                             : Tarih    : 18/6/1949 Sayı     : 7236 Yayımlandığı Düstur                                       : Tertip   : 3     Cilt : 30 Sayfa: 1477                 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyati” nın kanunlara … Devamını oku…